Klicka dig vidare här för att läsa lite mer om våra tjänster

Klicka dig vidare här för att läsa lite mer om oss

Klicka dig vidare här för att hitta kontakt information

Välkommen till Madab Vård & Omsorg

Vi drivs av att ge möjlighet för människor att vara delaktiga, känna sig trygga och utvecklas utifrån var och ens egna förutsättningar och förmågor. Vi har erfaren och utbildad personal och jour- och familjehem, som arbetar på uppdrag av socialtjänsten. Vår målgrupp är barn och unga med psykosocial problematik, ensamkommande och föräldrar med barn. Vi erbjuder jour-familjehemsvård, öppenvårdsinsatser och stödboende. Vi kan också individanpassa olika lösningar i samarbete med socialtjänsten för att hitta en hållbarhet för människan.