Våra tjänster

Stödboende Tillståndspliktig

Stödboende Tillståndspliktig

Madab Vård och Omsorg erbjuder stödboende för ungdomar och unga vuxna med behov av psykosocialt stöd. Ungdomen kan ha en historia av komplicerad uppväxtförhållande, frånvarande föräldrar, eget tidigare missbruk, kriminalitet, våld i nära relationer och i behov av skydd. Placering inom Madab Vård & Omsorgs stödboende innebär att ungdomen bor i en lägenhet. Ungdomen får […]

Läs mer
Jour- och familjehem

Jour- och familjehem

Madab Vård & Omsorg AB har lång erfarenhet av att förmedla jour-familjehemsplatser till socialtjänsten. Våra familjehemskonsulenter har god kunskap om familjehemsvård och insatser inom socialtjänstens område.

Läs mer
Stödboende vuxna

Stödboende vuxna

Madab Vård och Omsorg erbjuder ett flertal olika stödboenden och träningslägenheter för vuxna från 21 år i behov av ett stöd i sin vardag. Bakomliggande problematik kan vara kriminalitet, missbruk, skyddsbehov och psykisk ohälsa. Madabs Stödboende Vuxna består av egna lägenheter i sammanhållna eller utspridda bestånd i Stockholm, Alla lägenheter är försäkrade, har bredbandsuppkoppling och […]

Läs mer
Öppenvård

Öppenvård

En öppenvårdsinsats kan se ut på många olika sätt men är alltid anpassad efter den enskilda individens behov. Varje person  matchas med en kvalificerad kontaktperson som har ett övergripande ansvar och kunskap runt den placerade, och som arbetar i enlighet med socialtjänstens uppdrag.                Vi vänder oss till människor […]

Läs mer