Våra tjänster

Stödboende

Stödboende

Madab Vård och Omsorg erbjuder stödboende för ungdomar och unga vuxna med behov av psykosocialt stöd. Ungdomen kan ha en historia av komplicerad uppväxtförhållande, frånvarande föräldrar, eget tidigare missbruk, kriminalitet, våld i nära relationer och i behov av skydd. Placering inom Madab Vård & Omsorgs stödboende innebär att ungdomen bor i en lägenhet.  Ungdomen får […]

Läs mer
Jour- och familjehem

Jour- och familjehem

Madab Vård & Omsorg AB har lång erfarenhet av att förmedla jour-familjehemsplatser till socialtjänsten. Våra familjehemskonsulenter har god kunskap om familjehemsvård och insatser inom socialtjänstens område.

Läs mer