Stödboende Tillståndspliktig

Stödboende Tillståndspliktig

Stödboende Tillståndspliktig

Madab Vård och Omsorg erbjuder stödboende för ungdomar och unga vuxna med behov av psykosocialt stöd.
Ungdomen kan ha en historia av komplicerad uppväxtförhållande, frånvarande föräldrar, eget tidigare missbruk, kriminalitet, våld i nära relationer och i behov av skydd.
Placering inom Madab Vård & Omsorgs stödboende innebär att ungdomen bor i en lägenhet.
Ungdomen får praktiskt och känslomässigt stöd inom olika livsområden där stödet anpassas utifrån ungdomens behov.
Ungdomen har under tiden hen bor på stödboendet tillgång till en kontaktperson som arbetar utifrån socialtjänstens uppdrag. Kontaktpersonen ansvarar att stödja och i samspel med ungdomen uppnå målen i genomförandeplanen.
Socialsekreteraren informeras kontinuerligt  hur uppdraget utvecklas utifrån målen i genomförandeplanen.                                                                                                                                                                             Våra kontaktpersoner besitter olika kompetenser för att kunna matcha olika uppdrag, bland annat språkkompetens, funktionsvariabelkompetens, kunskap inom våld i nära relationer, medberoendekompetens.
Det huvudsakliga syftet med stödboendet är att träna och förbereda ungdomen inför ett vuxenliv och ett självständigt boende.
Vid behov av stöd och hjälp finns personal att tillgå dygnet runt på telefon samt vid behov även på plats.