Placeringsrådgivning

Madab Vård & Omsorgs placeringsrådgivning är till för dig som vill rådfråga oss kring en placering. Vi ger stöd och reflektioner samt förslag på lösningar för att matcha behovet inom Madab Vård & Omsorg  eller lösningar utanför vår verksamhet.

null

Markus Dannelöv

Verksamhetschef

Hälsopedagog, KBT steg 1   handledare
Direkt 0739163367
markus.dannelov@madab.se