Nyheter

Välkommen Ny Kollega

Vi välkomnar vår nya kollega Lia Ribbing, Lia har lång erfarenhet inom olika verksamheter och Lia kommer vara enhetschef på Madabs stödboende från och med 8 april.

Läs mer

Ramavtal Stockholms Stad

Madab har nåtts av mycket positiva nyheter. Vi kommer skriva ramavtal. med Stockholms stad . Äntligen får vi möjlighet att vara en trygg plats för barn och unga som kommer bo hos våra familjer från Stockholm.

Läs mer

Välkommen Ny Kollega

Vi välkomnar vår nya kollega Anders Wijk, Anders har lång erfarenhet inom stödboende, jour och familjehem som Anders kommer vara enhetschef. på Madab.

Läs mer

Jour & familjehem sökes!

Madab Vård och Omsorg AB är ett familjeföretag med en bred kunskap och kompetens vad gäller vård och omsorg och insatser för barn, ungdomar och unga vuxna. Nu söker vi flera familjer som vill ingå i vårt team av engagerade jourhem och familjehem. Vi söker dig/er som vill öppna ditt/ert hem för ett barn i […]

Läs mer

Utbildning Studio 3

Anställda på Madab Vård & Omsorg stödboende kommer genomföra utbildningen Studio 3 med målen att: Stärka personalen i sin roll genom att ge självförtroende, förståelse och kunskap att bemöta människor med utmanande beteende. Du får lära dig hur du genom lågaffektivt bemötande kan minska eller undvika konflikter och utbrott. Du får också en ökad kunskap […]

Läs mer

Avtackning

Grace kommer anta nya utmaningar och arbetar sin sista dag , Grace har varit stark bidragande till verksamheten utveckling och inte minst en trygga medmänniska till det människor som bott och bor på Madabs stödboende. Vi önskar Grace all lycka till!

Läs mer

Tillstånd Assistans

Idag är en stor dag för Madab. Idag har IVO beviljat tillstånd för Madab Lss & Assistans AB att bedriva personlig assistans LSS Verksamheten utvecklas positivt och arbetar enligt uppsatta mål, fokus är att erbjuda kvalitativa tjänster.

Läs mer
1 2 4