Vill du bli familjehem

Vill du bli familjehem?

Gör vårt test!

Svara på frågorna nedan så kan du få en indikation på om just du passar som familjehem!

0%

Kan du erbjuda en eventuell placerad ungdom ett eget sovrum?

Correct! Wrong!

Har du, eller om du har familj tid för en till person i ditt liv?

Correct! Wrong!

Har du, eller ni, lätt för att samarbeta?

Correct! Wrong!

Är du beredd att avsätta tid för obligatorisk handledning då du har en placering?

Correct! Wrong!

Är du, eller ni, flexibla och har gott tålamod?

Correct! Wrong!

Är du beredd att skriftligen rapportera en gång i månaden då du/ni har placering?

Correct! Wrong!

Kommer du ha möjlighet att vid eventuell placering ta ledigt från jobbet (eller motsvarande) för att delta på möten med socialtjänsten?

Correct! Wrong!

Vill du bli familjehem
Vi tror att du, eller ni, skulle ha mycket att erbjuda en människa som familjehem! Kontakta oss gärna så berättar vi mer.
Med dom förutsättningar du, eller ni, har just nu, så tror vi inte att vara familjehem är lämpligt. Återkom gärna om dina, eller era, förutsättningar ändras.

Share your Results: