Välkommen Ny Kollega

Välkommen Ny Kollega

Vi välkomnar vår nya kollega Anders Wijk, Anders har lång erfarenhet inom stödboende, jour och familjehem som Anders kommer vara enhetschef. på Madab.

Relaterat

Utbildning Studio 3

Anställda på Madab Vård & Omsorg stödboende kommer genomföra utbildningen Studio 3 med målen att:…Läs mer

Ramavtal Stödboende

Madab Vård & Omsorg kommer ingå avtal beträffande insatsen stödboende för vuxna med Botkyrka Kommun.…Läs mer

Avtackning

Grace kommer anta nya utmaningar och arbetar sin sista dag , Grace har varit stark…Läs mer