Monthly Archives: juni 2022

Tillsyn av Madab Vård & Omsorgs stödboende

Inspektionen för vård och omsorg genomförde en inspektion under juni månad 2022 av  Madab Vård & Omsorgs stödboende.  Inspektionen för vård och omsorg har inte uppmärksammat några brister inom de områden som tillsynen omfattat. Verksamheten bedöms  av Inspektionen för vård och omsorg att den bedrivas enligt gällande tillstånd vad gäller antal inskrivna barn och unga, […]

Läs mer