Monthly Archives: mars 2021

Gruppledare Connect

Anställda på Madab Vård & Omsorg kommer under våren 2021 genomföra utbildningen Gruppledare Connect med syfte att utbilda verksamhetens jour-& familjehem med målen att: Stärka familjehemsföräldern i sin roll Få en djupare förståelse för barns och ungdomars beteende och behov av anknytning Att förstå hur tidigare erfarenheter, speciellt trauma, formar beteenden, speciellt när de uttrycker […]

Läs mer

En varaktig relation

Medarbetare på Madab Vård & Omsorg AB har slutfört utbildningen En varaktig relation som är en utredningsmetod för jour- och familjehem där utredaren får möjlighet att genomföra hela processen från informationsinsamling till analys och även bedömning. Denna metod bidrar till ett transparent och processinriktat arbete, där du också förbereder sökanden inför ett eventuellt uppdrag på […]

Läs mer

RAMAVTAL

Madab Vård & Omsorg ingår avtal med Haninge och Nynäshamn gällande stödboende för vuxna. Verksamheten placerar sig som nr 1 efter utvärdering. Haninge och Nynäshamn har också efter utvärdering valt att ingå avtal med Madab Vård & Omsorg för jourhemsinsatser. Verksamheten placerar sig som nr 5 efter utvärdering. Fokus 2021 är att utbilda vår personal, […]

Läs mer