RAMAVTAL

RAMAVTAL

Madab Vård & Omsorg ingår avtal med Haninge och Nynäshamn gällande stödboende för vuxna.
Verksamheten placerar sig som nr 1 efter utvärdering.
Haninge och Nynäshamn har också efter utvärdering valt att ingå avtal med Madab Vård & Omsorg för jourhemsinsatser.
Verksamheten placerar sig som nr 5 efter utvärdering.

Fokus 2021 är att utbilda vår personal, samt våra jour-& familjehem för att upprätthålla en trygg, utvecklande arbetsmiljö och insats.

Relaterat

Välkommen Ny Kollega

Vi välkomnar vår nya kollega Lia Ribbing, Lia har lång erfarenhet inom olika verksamheter och…Läs mer

Välkommen Ny Kollega

Vi välkomnar vår nya kollega Anders Wijk, Anders har lång erfarenhet inom stödboende, jour och…Läs mer