Gruppledare Connect

Gruppledare Connect

Anställda på Madab Vård & Omsorg kommer under våren 2021 genomföra utbildningen Gruppledare Connect med syfte att utbilda verksamhetens jour-& familjehem med målen att:

Stärka familjehemsföräldern i sin roll
Få en djupare förståelse för barns och ungdomars beteende och behov av anknytning
Att förstå hur tidigare erfarenheter, speciellt trauma, formar beteenden, speciellt när de uttrycker viktiga anknytningsbehov
Få strategier att använda sig av för att utveckla och stödja en positiv relation till barnet samtidigt som man klarar av att sätta gränser och skapa en god miljö för utveckling.

Relaterat

Välkommen Ny Kollega

Vi välkomnar vår nya kollega Lia Ribbing, Lia har lång erfarenhet inom olika verksamheter och…Läs mer

Välkommen Ny Kollega

Vi välkomnar vår nya kollega Anders Wijk, Anders har lång erfarenhet inom stödboende, jour och…Läs mer