Gruppledare Connect

Gruppledare Connect

Anställda på Madab Vård & Omsorg kommer under våren 2021 genomföra utbildningen Gruppledare Connect med syfte att utbilda verksamhetens jour-& familjehem med målen att:

Stärka familjehemsföräldern i sin roll
Få en djupare förståelse för barns och ungdomars beteende och behov av anknytning
Att förstå hur tidigare erfarenheter, speciellt trauma, formar beteenden, speciellt när de uttrycker viktiga anknytningsbehov
Få strategier att använda sig av för att utveckla och stödja en positiv relation till barnet samtidigt som man klarar av att sätta gränser och skapa en god miljö för utveckling.

Relaterat

Fler Lägenheter

Verksamheten har erhållit fler lägenheter i Stockholm ,  område Johanneshov. …Läs mer

Ramavtal

Madab Vård & Omsorg är upphandlade för konsulentstöd till familjehem och jourhem i 290 kommuner…Läs mer

Ramavtal

Madab Vård & Omsorg ingår avtal med  Värmdö och Tyresö gällande stödboende för vuxna och …Läs mer

En varaktig relation

Medarbetare på Madab Vård & Omsorg AB har slutfört utbildningen En varaktig relation som är…Läs mer

RAMAVTAL

Madab Vård & Omsorg ingår avtal med Haninge och Nynäshamn gällande stödboende för vuxna. Verksamheten…Läs mer

Ramavtal

Madab Vård & Omsorg har ingått avtal beträffande jour & familjehems insatser för barn och…Läs mer