Stödboende vuxna

Stödboende vuxna

Stödboende vuxna

Madab Vård och Omsorg erbjuder ett flertal olika stödboenden och träningslägenheter för vuxna från 21 år i behov av ett stöd i sin vardag. Bakomliggande problematik kan vara kriminalitet, missbruk, skyddsbehov och psykisk ohälsa.

Madabs Stödboende Vuxna består av egna lägenheter i sammanhållna eller utspridda bestånd i Stockholm, Alla lägenheter är försäkrade, har bredbandsuppkoppling och är fullt utrustade med möbler och köksutrustning. I samråd med socialtjänsten placeras klienterna i verksamheten utifrån den enskildes individuella behov och önskemål samt utifrån omfattande risk- och lämplighetsbedömningar.

Vi arbetar utifrån placerande socialtjänstens uppdrag och tillsammans utformar Madab, den boende och socialtjänsten en genomförandeplan med tydliga och uppnåeliga mål. Madab lägger stor vikt på den enskildes inflytande och delaktighet. Vi tar alltid hänsyn till den enskildes individuella förutsättningar, behov och önskemål i det dagliga arbetet.

Varje klient matchas med en kvalificerad kontaktperson som har ett övergripande ansvar och kunskap runt den placerade, och som arbetar i enlighet med socialtjänstens uppdrag. För den enskildes trygghet finns tillgång till personal dygnet runt