Öppenvård

Öppenvård

Öppenvård

En öppenvårdsinsats kan se ut på många olika sätt men är alltid anpassad efter den enskilda individens behov.

Varje person  matchas med en kvalificerad kontaktperson som har ett övergripande ansvar och kunskap runt den placerade, och som arbetar i enlighet med socialtjänstens uppdrag.                Vi vänder oss till människor som har problem med kriminalitet, missbruk, annat socialt nedbrytande beteende, psykosocial problematik, neuropsykiatriska diagnoser eller är hemmasittare.