Handläggning att bedriva enskild verksamhet

Handläggning att bedriva enskild verksamhet

Inspektionen för vård och omsorg har påbörjat utreda verksamhetens tillståndsansökan att bedriva enskild verksamhet.
Förhoppningen är att verksamheten erhåller beslut inom snar framtid.

Relaterat

Välkommen Ny Kollega

Vi välkomnar vår nya kollega Lia Ribbing, Lia har lång erfarenhet inom olika verksamheter och…Läs mer

Välkommen Ny Kollega

Vi välkomnar vår nya kollega Anders Wijk, Anders har lång erfarenhet inom stödboende, jour och…Läs mer