Handläggning att bedriva enskild verksamhet

Handläggning att bedriva enskild verksamhet

Inspektionen för vård och omsorg har påbörjat utreda verksamhetens tillståndsansökan att bedriva enskild verksamhet.
Förhoppningen är att verksamheten erhåller beslut inom snar framtid.

Relaterat

Ramavtal

Madab Vård & Omsorg kommer ingå avtal beträffande insatsen stödboende 16-20 år och från 21…Läs mer

Ramavtal

Madab Vård & Omsorg kommer ingå avtal beträffande insatsen stödboende 16-20 år och från 21…Läs mer