Jour & familjehem sökes!

Jour & familjehem sökes!

Madab Vård och Omsorg AB är ett familjeföretag med en bred kunskap och kompetens vad gäller vård och omsorg och insatser för barn, ungdomar och unga vuxna.

Nu söker vi flera familjer som vill ingå i vårt team av engagerade jourhem och familjehem. Vi söker dig/er som vill öppna ditt/ert hem för ett barn i behov av omsorg, trygghet och förutsägbarhet i ett sammanhang präglad av kontinuitet och helhetssyn.

Vi söker dig/er har en förmåga att tillämpa ett lågaffektivt bemötande och ett förhållningssätt är tydligt och pedagogisk. Vi säker dig/er som har ett generellt nämnd godkännande för jourhem eller bedömning av att du/ni är lämpliga att verka som jourhem beslutat av nämnd i kommun. Du/Ni får gärna vara hemma på heltid eller deltid och vara van att samarbeta med olika instanser såsom BUP, skola, socialtjänst och andra för barnet viktiga stödfunktioner och stödinsatser.

Tror du att just du/ni passar för uppdraget och ta emot enligt ovan beskrivning, tveka inte, hör av er till oss på Madab Vård och Omsorg AB.

Mejl: johanna.dannalov@madab.se Tfn: växel 08-12132909, direkt 070-2311335

Relaterat

Välkommen Ny Kollega

Vi välkomnar vår nya kollega Lia Ribbing, Lia har lång erfarenhet inom olika verksamheter och…Läs mer

Välkommen Ny Kollega

Vi välkomnar vår nya kollega Anders Wijk, Anders har lång erfarenhet inom stödboende, jour och…Läs mer

Utbildning Studio 3

Anställda på Madab Vård & Omsorg stödboende kommer genomföra utbildningen Studio 3 med målen att:…Läs mer