Ramavtal

Ramavtal

Madab Vård & Omsorg kommer ingå avtal beträffande insatsen stödboende 16-20 år och från 21 år med Uppsala kommun.

Relaterat

Välkommen Ny Kollega

Vi välkomnar vår nya kollega Lia Ribbing, Lia har lång erfarenhet inom olika verksamheter och…Läs mer

Välkommen Ny Kollega

Vi välkomnar vår nya kollega Anders Wijk, Anders har lång erfarenhet inom stödboende, jour och…Läs mer