Ramavtal

Ramavtal

Madab Vård & Omsorg har ingått avtal beträffande jour & familjehems insatser för barn och ungdomar 0-20 år med Vallentuna Kommun

Verksamheten placerar sig som nr 1 efter utvärdering.

Relaterat

Välkommen Ny Kollega

Vi välkomnar vår nya kollega Lia Ribbing, Lia har lång erfarenhet inom olika verksamheter och…Läs mer

Välkommen Ny Kollega

Vi välkomnar vår nya kollega Anders Wijk, Anders har lång erfarenhet inom stödboende, jour och…Läs mer