Ramavtal

Ramavtal

Madab Vård & Omsorg tecknar Ramavtal med Huddinge kommun, Haninge, Salem, Södertälje, Västerås, Solna, Sundbyberg, Sollentuna  och Nykvarns kommun om stödboende för barn och unga mellan 18-20 år och kvalificerad kontaktperson.

Gävleborg har efter utvärdering av lämnat anbud, valt att teckna avtal med Madab Vård & Omsorg för jour & familjehemsinsatser.

Vi är stolta över att ha fått förtroendet att teckna ramavtal med kommunerna.                                                                                                                                                                                         En viktig del i upphandlingsprocessen är att påvisa uppfyllande av förväntad kvalitet så väl regulativt som i utförandet.                                                                                                                     Vi arbetar ständigt med förbättringar och satsar på välutbildade medarbetare för att säkerställa kvalitén i genomförandet av våra uppdrag.

Madab förväntas teckna ytterligare ramavtal närmaste tiden.

Relaterat

Välkommen Ny Kollega

Vi välkomnar vår nya kollega Lia Ribbing, Lia har lång erfarenhet inom olika verksamheter och…Läs mer

Välkommen Ny Kollega

Vi välkomnar vår nya kollega Anders Wijk, Anders har lång erfarenhet inom stödboende, jour och…Läs mer