Ramavtal

Ramavtal

Madab Vård & Omsorg tecknar Ramavtal med Huddinge kommun, Haninge, Salem, Södertälje, Västerås, Solna, Sundbyberg, Sollentuna  och Nykvarns kommun om stödboende för barn och unga mellan 18-20 år och kvalificerad kontaktperson.

Gävleborg har efter utvärdering av lämnat anbud, valt att teckna avtal med Madab Vård & Omsorg för jour & familjehemsinsatser.

Vi är stolta över att ha fått förtroendet att teckna ramavtal med kommunerna.                                                                                                                                                                                         En viktig del i upphandlingsprocessen är att påvisa uppfyllande av förväntad kvalitet så väl regulativt som i utförandet.                                                                                                                     Vi arbetar ständigt med förbättringar och satsar på välutbildade medarbetare för att säkerställa kvalitén i genomförandet av våra uppdrag.

Madab förväntas teckna ytterligare ramavtal närmaste tiden.

Relaterat

Utbildning Studio 3

Anställda på Madab Vård & Omsorg stödboende kommer genomföra utbildningen Studio 3 med målen att:…Läs mer

Ramavtal Stödboende

Madab Vård & Omsorg kommer ingå avtal beträffande insatsen stödboende för vuxna med Botkyrka Kommun.…Läs mer

Avtackning

Grace kommer anta nya utmaningar och arbetar sin sista dag , Grace har varit stark…Läs mer

Ramavtal

Nyligen nåddes Madab av väldigt positiva nyheter. Vi har blivit tilldelade ett nytt ramavtal. Madab…Läs mer