Utbildning Studio 3

Utbildning Studio 3

Anställda på Madab Vård & Omsorg stödboende kommer genomföra utbildningen Studio 3 med målen att:

Stärka personalen i sin roll genom att ge självförtroende, förståelse och kunskap att bemöta människor med utmanande beteende. Du får lära dig hur du genom lågaffektivt bemötande kan minska eller undvika konflikter och utbrott. Du får också en ökad kunskap om människor med särskilda behov och exempel på vad du som personal eller anhörig behöver tänka på i olika situationer.

Relaterat

Välkommen Ny Kollega

Vi välkomnar vår nya kollega Lia Ribbing, Lia har lång erfarenhet inom olika verksamheter och…Läs mer

Välkommen Ny Kollega

Vi välkomnar vår nya kollega Anders Wijk, Anders har lång erfarenhet inom stödboende, jour och…Läs mer