JOUR-OCH FAMILJEHEM

Jour- och familjehem

Jour- och familjehem

Madab Vård & Omsorg AB har lång erfarenhet av att förmedla jour-familjehemsplatser till socialtjänsten. Våra familjehemskonsulenter har god kunskap om familjehemsvård och insatser inom socialtjänstens område.

Läs mer