STÖDBOENDE

Stödboende Tillståndspliktig

Stödboende Tillståndspliktig

Madab Vård och Omsorg erbjuder stödboende för ungdomar och unga vuxna med behov av psykosocialt stöd. Ungdomen kan ha en historia av komplicerad uppväxtförhållande, frånvarande föräldrar, eget tidigare missbruk, kriminalitet, våld i nära relationer och i behov av skydd. Placering inom Madab Vård & Omsorgs stödboende innebär att ungdomen bor i en lägenhet. Ungdomen får […]

Läs mer