STÖDBOENDE VUXNA

Stödboende vuxna

Stödboende vuxna

Madab Vård och Omsorg erbjuder ett flertal olika stödboenden och träningslägenheter för vuxna från 21 år i behov av ett stöd i sin vardag. Bakomliggande problematik kan vara kriminalitet, missbruk, skyddsbehov och psykisk ohälsa. Madabs Stödboende Vuxna består av egna lägenheter i sammanhållna eller utspridda bestånd i Stockholm, Alla lägenheter är försäkrade, har bredbandsuppkoppling och […]

Läs mer